Initialising
Schedules source: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego