Timetable for:

523
Wiszesława - Cukrowa (- Przecław)

Routes: