809
Przystanek:
Rondo Olszewskiego
Kierunek:
Głębokie Kąpieliskowa
Tydzień:
« 18-24.07.2022 »
Reklama
Dni powszednie
Nie kursuje
Soboty i dni świąteczne
Nie kursuje
Lokalizacja przystanku
Czas przejazdu
Czas Przystanek
Rondo Olszewskiego
1 1 Tor Kolarski nż
2 1 Goplana nż
2 0 Kasyno nż
3 1 Głębokie
5 2 Głębokie Kąpieliskowa