809
Przystanek:
Tor Kolarski nż
Kierunek:
Głębokie Kąpieliskowa
Tydzień:
« 19-25.09.2022 »
Reklama
Dni powszednie
Nie kursuje
Soboty i dni świąteczne
Nie kursuje
Lokalizacja przystanku
Czas przejazdu
Czas Przystanek
Rondo Olszewskiego
1 Tor Kolarski nż
1 1 Goplana nż
1 0 Kasyno nż
2 1 Głębokie
4 2 Głębokie Kąpieliskowa